Chứng nhận ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng từ Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam

Chứng nhận QCVN 16:2017/BXD

Hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng Việt Nam chỉ định.

Chứng nhận về nguồn gốc sản phẩm CO

Được xác minh và đảm bảo về xuất xứ theo Hiệp định The Agreement Establishing the ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area

Tiêu chuẩn công Nghiệp nhật Bản

Thành phần hóa học :
JIS H 4100
Xử lý bề mặt : JIS H 8602

Chứng nhận

Chứng nhận Qualanod

Nhãn chất lượng Quốc tế cho quá trình Mạ điện phân – Anodising nhôm theo phương pháp Axit sulfuric

Báo cáo thử nghiệm theo chỉ thị RoHS

Tiêu chuẩn về hạn chế các chất nguy hiểm (thành phần kim loại nặng) trên các thiết bị điện và điện tử

Báo cáo thử nghiệm theo chỉ thị REACH

Quy định của Liên Minh Châu Âu về hàm lượng sử dụng các chất hóa học độc hại